ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

monitoring
wag przenośnikowych

Wagi przenośnikowe

Wagi przenośnikowe  to bardzo złożone wagi, w której oprócz monitorowania masy można również monitorować inne wielkości, takie jak prędkość lub wibracje. Monitorując wiele czujników i korelując dane, można zidentyfikować pozornie niewidoczne zależności, które mogą wpływać na żywotność wagi i można je skorygować wiedząc o bieżącej sytuacji. Ponadto można odkryć ustalenia, które mogą wpłynąć na wydajność całego procesu. Rezultatem jest oszczędność czasu i pieniędzy.


Waga pasowa - SensoWeight.jpg

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív