ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

MONITORING
WAG SILOwych lub ZBIORNIKoWych

Ważenie materiałów sypkich, płynnych i tp.

Wagi zbiornikowe przeznaczone są do ważenia materiałów w pojemnikach, silosach lub zbiornikach. Wagi te mogą być częścią systemów dozowania.  Tutaj również, oprócz monitorowania samej wagi, można również monitorować inne zmienne, takie jak wibracje, wilgotność i inne. Monitorowane wielkości zależą od potrzeb użytkownika oraz potrzeb związanych z diagnozą pewnych problemów funkcjonalnych, często związanych z wpływami atmosferycznymi i mechanicznymi.


Skala przechowywania - SensoWeight.jpg

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív