ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

MONITORING
WAG POMOSTOWYCH

Waga pomostowa

Jednym z najczęstszych rodzajów instalacji, w których system SensoWeight znajduje zastosowanie, są wagi pomostowe. Podczas monitorowania można uzyskać informacje o poszczególnych czujnikach siły, takie jak waga, części i temperatura czujników siły. Ewentualne problemy można zdiagnozować na desce rozdzielczej, a niezbędne interwencje przeprowadzić na wadze. Dzięki możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji można przewidzieć przyszłe problemy, a konserwację wagi przeprowadzić terminowo i przy minimalnych kosztach.

Mostní vaha.jpg
 

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív