ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensWEIGHT

CO TO JEST SensoWeight?

SensoWeight to rozwiązanie zaprojektowane jako zdalny bezprzewodowy monitoring wag. Umożliwia długoterminowe monitorowanie i zdalną diagnostykę czujników tensometrycznych i wskaźników z dowolnej odległości bez fizycznej obecności w monitorowanej lokalizacji.

Rozwiązanie można zastosować do dowolnej wagi, takiej jak wagi pomostowe, wagi taśmowe, wagi dozujące, podajniki ślimakowe itp. Wagi nadzorowane przez firmy wagowe lub producentów są często rozsiane po rozległym obszarze kraju, dlatego ich konserwacja często wymaga czasu i finansowo drogie. Zdalny dostęp do parametrów wag pomaga więc szybko i na czas diagnozować problemy funkcjonalne, przewidywać przyszłe problemy funkcjonalne za pomocą sztucznej inteligencji oraz znacząco optymalizować harmonogramy pracy i zwiększać wydajność pracy. System jest częścią inicjatywy cyfryzacji Przemysłu 4.0 i Rolnictwa 4.0 z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT oraz technologii 5G i NB-IOT. 


SensoCom - postup2.png


Zdalny monitoring i diagnostyka znacznie obniżają koszty, przyspieszają interwencje serwisowe i oferują przegląd instalacji jak nigdy dotąd.

Produkty

  • UCS-X

    UCS-X to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • UCS-X/DIN

    UCS-X/DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • UCS-CLOUD

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe UCS-X i UCS-X/DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív