ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

sensofield cloud
SENSOFIELD CLOUD Ai

SensoField Cloud

Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Usługa w chmurze składa się z części zbierania danych, części przesyłania danych do chmury oraz części wyjściowej. Po odebraniu danych w chmurze, gdzie dane są bezpiecznie przechowywane i archiwizowane, dane są przetwarzane w razie potrzeby. Przeprowadzane są różne analizy w celu uzyskania pożądanych wyników. Część wyjściowa to przestrzeń kontaktu użytkownika z danymi i ich analiza. Zawiera graficzne wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym i historii pomiarów na desce rozdzielczej, alarmy w postaci e-maili i SMSów informujących o przekroczeniu ustalonych wartości granicznych oraz raporty podsumowujące stan monitorowanej instalacji.ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIA TUTAJ

Server2.jpg


Server.jpg

SensoField Cloud Ai

Sztuczną inteligencję można zastosować w pamięci masowej w chmurze, co może dodatkowo przenieść dane na poziom predykcyjny. Można zastosować podstawową sztuczną inteligencję lub głębokie uczenie, do czego jednak konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości danych z przeprowadzonych pomiarów, gdzie dane te są wykorzystywane do uczenia, walidacji i testowania sieci neuronowej.

ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIA TUTAJ


 

WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE 

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Sieć bezprzewodowa umożliwiająca transmisję danych na duże odległości z wysoką niezawodnością i wysoką efektywnością energetyczną.

NB-IOT (Narrow Band Internet of Things)

Standard dla sieci typu LPWAN wykorzystujący istniejącą strukturę sieci operatorów komórkowych 4G i 5G.


Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív