ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
IIOT

Internet rzeczy (IoT) to termin informatyczny określający sieć urządzeń fizycznych, pojazdów, sprzętu AGD i innych urządzeń wyposażonych w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, ruchome części i łączność sieciową, która umożliwia tym urządzeniom łączenie się i wymiany informacji o Twoich danych. Każde z tych urządzeń jest jednoznacznie identyfikowalne dzięki zaimplementowanemu systemowi obliczeniowemu, ale nadal jest w stanie pracować samodzielnie w ramach istniejącej infrastruktury internetowej.

Wersja Internetu Rzeczy zastosowana w przemyśle została nazwana Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT). Rozwiązania te przeznaczone są wyłącznie do profesjonalnych zastosowań przemysłowych, gdzie mają niezastąpione miejsce w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności pracy, zwiększaniu wydajności, ochronie pracowników i ochronie środowiska naturalneg.

iiot.jpg

Rozwiązanie firmy Unified Cloud Sensors, składające się z modułów SensoCom i SensoCom DIN oraz infrastruktura komunikacyjno-serwerowa SensoField Cloud spełnia wszystkie wymagania techniczne do funkcjonowania zarówno w sieci 4G, jak i 5G, wykorzystując standard NB-IoT w ramach typu LPWAN sieć. Rozwiązania spełniają wizję czwartej rewolucji przemysłowej, Przemysłu 4.0, Rolnictwa 4.0, które są bezpośrednio związane z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.

 

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív