ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

Projekt techniczny

Proces monitorowania pomiarów, regulacji i diagnostyki realizowany jest przez system SensoWeight poprzez dostępne porty (RS-232/485, Ethernet) oraz z wykorzystaniem istniejących protokołów. Połączone moduły SensoCom bezprzewodowo przesyłają dane do bazy danych w chmurze za pomocą technologii LPWAN (Low Power Wide Area Network) oraz za pośrednictwem protokołu NB-IOT (Narrow Band Internet Of Things). System pasywnego monitorowania innych wskazań i wartości odbywa się za pomocą różnych czujników podłączonych do kolejnych modułów SensoCom, również pracujących bezprzewodowo i komunikujących się za pomocą technologii NB-IOT. Gama współpracujących czujników jest stale poszerzana.

SensoCom_transparent.png
SensoCom

SENSOCOM DIN _low.png

SensoCom Din

Serwer w chmurze dokonuje analitycznego przetwarzania danych celem przedstawienia długoterminowego zachowania procesu, co pozwoli na jego ewentualną optymalizację. Regularne raporty mogą być dostarczane w różnych odstępach czasu (tygodniowe, miesięczne, ...) i są wykorzystywane do operacyjnego podejmowania decyzji przez kierownictwo zainteresowane już opracowanym zbiorem danych.

Przy istnieniu dużej ilości danych pomiarowych można zastosować różne procesy sztucznej inteligencji. Mogą one przetwarzać duże ilości danych, analizować je i proponować dalsze kroki optymalizacji.SensoWeight_picture.png

Graficzne przedstawienie rozwiązania wagowego SensoWeight

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív