ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

Oszczędności i zwrot
z inwestycji

Zwrot inwestycji po wdrożeniu systemu SensoWeight wynika ze znacznej redukcji kosztów związanych z interwencjami serwisowymi i naprawami wagi. Dzięki diagnostyce i monitorowaniu wag możliwe jest wykonywanie wszystkich czynności roboczych sprawniej i ze znaczną oszczędnością czasu.

Najczęściej powodami prowadzącymi do redukcji kosztów są:

 • zminimalizowanie niepożądanego transportu na miejsce zainstalowanej wagi
 • zminimalizowanie czasu spędzonego w drodze do zainstalowanej wagi
 • wczesne wykrycie usterki i planowana interwencja, z prawidłowym ustawieniem alarmów reagujących na problematyczną skalę
 • możliwość monitorowania wielu wag pomostowych z jednego interfejsu
 • możliwość diagnostyki nawet poza miejscem pracy za pomocą laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego
Uspora.jpg

Produkty

 • SensoCom

  SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

 • SensoCom DIN

  SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

 • SensoField Cloud

  Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív