ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

Koszty

Cena modułu SensoWeight jest bardzo atrakcyjna. Jest to możliwe dzięki rozłożeniu części ceny na usługę, aby zapewnić utrzymanie i koszt transferu danych do Chmury. Jednak nawet ta usługa ma bardzo atrakcyjne ceny, więc inwestycje rozłożone są na bardzo długi okres czasu, który odpowiada żywotności wagi.

Usługa pulpitu nawigacyjnego ma również następującą wartość dodaną:

 • Interfejs jest aktualizowany co najmniej dwa razy w roku. Drobne modyfikacje są bezpłatne, a większe modyfikacje są możliwe i są wyceniane indywidualnie.
 • Przy zakupie modułu SensoWeight udzielamy rozszerzoną gwarancję, która obejmuje również serwis interfejsu.
 • Po roku użytkowania można zaimplementować funkcje statystyczne tensometrów i przetwornika wagowego. Po takim okresie zebrane dane umożliwią przewidywać możliwość ewentualnych sytuacji awaryjnych.
 • Możliwe jest wysyłanie stanów alarmów na e-mail (lub SMS) w przypadku przekroczenia wartości granicznych np. zerowa wartość tensometrów, stan błędu wskaźnika itp.
 • Płatności za usługę można dokonywać miesięcznie lub rocznie (korzystniejsza cena) i w każdej chwili można poprosić o zmianę z płatności miesięcznej na roczną lub odwrotnie.
Cena.jpg

Produkty

 • SensoCom

  SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

 • SensoCom DIN

  SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

 • SensoField Cloud

  Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív