ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

sensoweight informacje

System SensoWeight dostarcza szeregu informacji, które są ważne dla diagnozy wagi. Dane przedstawione w poniższej tabeli dostarczają bardzo cennych informacji o stanie wagi.

Linka.jpg

Uzyskane informacje (1) Krótki opis
Stan tensometrów

Zapewnia podstawową diagnostyczną ocenę stanu czujników tensometrycznych za pomocą przetwornika wagowego:

- wszystko ok
- przeciążenie
- nie działa

Status przetwornika wagowego

Zawiera informacje o błędach jednostki:

- niestabilna waga
- przeciążenie masy
-błąd ogólny

Rozkład ciężaru własnego na tensometrach Dostarcza informacji o rozkładzie masy struktury masy na każdym tensometrze
Przesunięcie zera poszczególnych tensometrów w czasie Dostarcza informacji o przesunięciu w czasie pierwotnej wartości zerowej każdego tensometra  w celu wykrycia ich pełzania (lub odkształcenia struktury).
Przesunięcie zera w czasie Dostarcza informacji o przesunięciu w czasie pierwotnie ustawionego zera całej konstrukcji.
Wykrywanie najbardziej obciążonego czujnika siły Dostarcza informacji o najbardziej obciążonych czujnikach tensometrycznych.
Zmiany w ustawieniach jednostek Zawiera informacje o ostatniej kalibracji i jej kolejności.

(1) Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w niektórych typach przetworników wagowcy.


Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív