ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

Implemantacja systemu

Moduł SensoWeight oraz usługę w chmurze o tej samej nazwie dostarcza firma UTILCELL, s.r.o. Moduł SensoWeight w różnych wersjach pozwoli na realizację zdalnego monitoringu dla innych systemów, czujników i jednostek.

 

Zapraszamy do składania  zapytań o wymagania dotyczące zdalnej diagnostyki i monitorowania, pod adresem e-mail p.dustet@unifiedcloudsensors.eu lub telefonicznie pod numerem +48 511 421 118

Happy Client.jpg

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív