ZDALNY MONITORING I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW WAŻENIA

SensoWeight

Diagnostika
I MONITOROWANIE SYSTEMU

Diagnostyka

Jest to funkcja umożliwiająca wykrycie problemów funkcjonalnych z wagą jako całość, czujnikami tensometrycznymi oraz  przetwornikiem. Dzięki diagnostyce firma serwisowa lub producent może zostać poinformowany o problemie i natychmiast zareagować na zaistniałą sytuację. Problemy można również wykryć w pojedynczym czujniku cyfrowym w instalacji, a nawet również w czujnikach  analogowych jeżeli te są połączone do jednostki cyfryzującej

 

Diagnostika.jpgMonitorování.jpg

Monitorowanie

Funkcja ta umożliwia pozyskiwanie danych z przeprowadzonych pomiarów, a tym samym uzyskanie cennych informacji dotyczących funkcji wagi pomostowej, takich jak obciążenie wagi, liczba wykonanych pomiarów czy sumaryczna masa wykonanych pomiarów.
Obie powyższe funkcje wzajemnie się uzupełniają i każda ma swoje specyficzne znaczenie. Diagnostyka jest funkcja, która pomoże serwisantom i firmom produkcyjnym obsługujące wagi i które muszą być natychmiast i jak najdokładniej informowane o problemach funkcjonalnych. Monitoring, to funkcja pozwalająca na głębszą analizę pod kątem wykorzystania wagi, zużycia elementów, analizy statystycznej itp. Dane te są również przydatne i ważne przy wdrażaniu sztucznej inteligencji. Wszyscy docenią sumaryczną funkcję wykorzystania wagi, a tym samym wydajność pracy.

Analysis.jpg

Produkty

  • SensoCom

    SensoCom to moduł sprzętowy przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Cloud Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoCom DIN

    SensoCom DIN to moduł sprzętowy do montażu na szynie DIN i przeznaczony do łączenia czujników, jednostek analizujących (HMI, PLC) z systemem SensoField Solutions. Korzystając z technologii 5G i NB-IOT, moduł bezpiecznie przesyła monitorowane dane do pamięci w chmurze. Moduł podłącza się do dedykowanego zasilacza.

  • SensoField Cloud

    Usługa w chmurze przeznaczona do monitorowania i diagnostyki w szerokim zakresie branż i rolnictwa. Komunikacja odbywa się w technologii LPWAN oraz poprzez standard NB-IOT. Moduły sprzętowe SensoCom i SensoCom DIN są przeznaczone do połączenia z usługą w chmurze.

Archív